MUDr.Miroslava Schramlová
Praktická lékařka pro děti a dorost
Beethovenova 34
400 01 Ústí nad Labem
telefon: 472 741 722
Kontakt na ordinaci
Ordinační Hodiny
Pondělí7:30-13:00
Úterý7:30-13:00
Středa 7:30-11:00 12:30-16:00
Čtvrtek 7:30-11:00 13:30-18:00
Pátek7:30-12:00
Odběry krve, očkování 7:30 - 8:00
Nemocní denně 8.00 – 10.00
Více zde : Ordinační hodiny


UPOZORNĚNÍ    PRO   RODIČE  A POJIŠTĚNCE

Vzhledem ke změnám v legislativě se neustále zpřísňují pravidla k vydávání posudků o zdravotní způsobilosti

(ke sportu,zotavovací akci, sportovnímu soustředění atd.).

Podle níže uvedených zákonů  jsme povinni při vydávání posudku o zdravotní způsobilosti  provést i vyšetření  a případně doplnit  další nutná vyšetření. Nadále již tedy není možné vydávat potvrzení o zdravotní  způsobilosti  nebo naopak nezpůsobilosti  pouze na základě preventivních prohlídek jako tomu bylo doposud.

Pro vyšetření před vystavením posudku  je nutné se dopředu objednat, přijít v doprovodu zákonného zástupce a před vyšetřením, nejlépe doma,pečlivě vyplnit dotazník, který si můžete stáhnout na našich webových stránkách.

Pro vyšší časovou náročnost nenechávejte potvrzení zdravotní způsobilosti na poslední chvíli.

Omlouváme se za komplikace, ale tato opatření nám ukládají vyhlášky a zákony platné v ČR.

Děkujeme za pochopení.

17.6.2015                       MUDr.Miroslava  Schramlová,PLDD 

 

Legislativa týkající se posudkové činnosti PLDD

  • Zákon č.373/2011Sb., o specifických zdravotních službách
  • Zákon č.372/2011Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jeho poskytování
  • Prováděcí vyhláška č.98/2012Sb.,o zdravotnické dokumentaci
  • Předpis č. 391/2013 Sb.Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu                               

  

Kontakt


Virtuální sestra Emmy:
NatureKontakt
Mapa: